با چه روش هایی می توان به دیده شدن خود هنگام موتورسواری کمک کرد(سایت آیین نامه)

استفاده از لباس رنگی روشن

استفاده از کلاه ایمنی با رنگ روشن

استفاده از نورتاب (رفلکتور) در لباس و کلاه ایمنی

روشن کردن چراغ بزرگ جلو از غروب تا طلوع آفتاب و در مواقع ضروری

خودداری از قرار گرفتن در نقاط کور سایر رانندگان

خودداری از قرار گرفتن در زوایایی که در دید میدانی اختلال ایجاد می کند

قرار گرفتن در وسط خط عبوری

استفاده از علائم گردش در مواقع لزوم

اعلام حضور به سای رانندگان با خاموش روشن کردن نور بالا

اگر مطلب را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0