بخشهای ظاهری در یک خودروی سواری هاچ بک چیست(سایت آیین نامه)

۱=سقف

۲=سان روف(پنجره سقفی کوچک)

۳=شیشه جلو

۴=چراغ راهنما

۵=چراغ مه شکن

۶=مجموعه چراغ جلو

اگر مطلب را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0