برای استفاده از روش دو ثانیه زمان چه باید کرد(سایت آیین نامه)

یک نقطه نشانی ثابت مانند تابلو راهنمایی و رانندگی و یا یک درخت در میدان دید خود در فاصله مناسب در نظر بگیرید. زمانی که وسیله نقلیه جلوی شما در امتداد نقطه نشانی قرار گرفت شروع به شمارش کنید . یک هزار و یک . یک هزار دو . اگر در شمارش دوم دو ثانیه به نقطه نشانی رسیدید فاصله شما مناسب است

اگر مطلب را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0