برای برآورد فاصله مناسب راننده باید چه نکاتی را رعایت کند(سایت آیین نامه)

۱=زمان رویت

۲=نوع و شرایط سطح راه و تایر

۳=اندازه و وزن وسیله نقلیه

۴=نوع و شرایط ترمزها

اگر مطلب را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0