برای حرکت در سرازیری باید به چه نکته ای توجه کرد(سایت آیین نامه)

هرگز با دنده خلاص حرکت نکنید چرا که کنترل موتور با ترمز به تنهایی خطرناک بوده حتی در مواردی امکان پذیر نمی باشد

اگر مطلب را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0