برای حفظ موتور سیکلت در طول مسیر گردش باید چه کرد(سایت آیین نامه)

زانوهای خود را محکم در کنار باک بنزین نگه دارید. مسیری را که می خواهید در آن گردش کنید زیر نظر داشته باشید.از نگاه کردن به سطح زمین خودداری کنید

اگر مطلب را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0