برای رانندگی ایمن با موتور سیکلت در شب چه نکته ای لازم است(سایت آیین نامه)

پیش از رانندگی در شب شیشه چراغ های جلو عقب و راهنما ها را تمیز نموده از درستی کارکرد آن ها اطمینان یابید .

سرعت خود را از سرعت مجاز در روز کم تر کنید چرا که در تاریکی شب اجسام از فاصله دور دیده نمی شوند اگر سرعت حرکت شما زیاد باشد بس از نزدیک شدن  به جسم آن را می بینید در چنین شرایطی احتمال برخورد شما با آن جسم یا افتادن در آن چاله زیاد خواهد بود .

هنگامی که پشت سر وسیله نقلیه دیگر حر کت می کنید فاصله ایمنی خود را بیشتر کنید برای انجام واکنش به موقع زمان بیشتری را برای خود در نظر بگیرید فاصله ایمنی خود را بیش از دو ثانیه (سه یا چهار ثانیه )در نظر بگیرید .

بارندگی در شب خطر حوادث را دو چندان می کند قطرات باران بر اختلال دید شما افزوده تمر کز شما را کاهش می دهد در چنین شرایطی ضروری است در استفاده از تجهیزات ایمنی و پوشش مناسب اهتمام بیشتری نمایید .

آمادگی داشته باشید تا در صورت برخورد با هر مانع غیر قابل بیش بینی توقف کرده یا واکنش مناسب انجام دهید مشاهده و تشخیص در شب سخت تر از روز است .

در صورتی که در فاصله ی ۱۵۰ متری شما در جاده خودرو دیگری وجود ندارد از نور بالا استفاده نمایید .

عینک ایمنی حافظ صورت و طلق بادگیر موتور سیکلت را تمیز نگاه دارید در صورت وجود خراشیدگی شدید آن ها را تعویض کنید

اطمینان یابید دیگر استفاده کنندگان از راه شما را می بینند اگر چراغ ها و نور تاب ها کثیفند آن ها را تمیز کنید لباس های رنگ روشن بپوشید برای بهتر دید شدن نوار های شبرنگ را به لباس تان بچسبانید استفاده از کمربند شبرنگ نیز به دید ه شدن کمک می کند .

احتمال عبور حیوانات و یا وجود گودال در سطح راه را در نظر بگیرید و با سرعت مطمئنه حر کت کنید .

نقطه دید خود را اندکی دور تر متمرکز کنید و مراقب وجود حرکات یا انعکاس نور ناشی از چشمان حیوانات باشید .

اگر مطلب را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0