برای شروع حرکت در سربالایی با موتورسیکلت باید چکاری انجام داد(سایت آیین نامه)

ابتدا باید با استفاده از ترمز عقب مانع حرکت موتور سیکلت به عقب شد در صورتی که برای حفظ موتور سیکلت نیاز به استفاده از دو پا باشد از ترمز جلو باید استفاده نمود هنگام شروع به حرکت باید توجه داشت که هم زمان با رها کردن تدریجی کلاچ . ترمز را نیز به تدریج آزاد نمود و در صورت نیاز از گاز بیشتری برای حرکت استفاده کرد

اگر مطلب را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0