برای کاهش سرعت و یا توقف بهترین کار کدام است(سایت آیین نامه)

برای کاهش سرعت و یا توقف از هر دو ترمز هم زمان استفاده کنیم .

اگر مطلب را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0