بوستر ترمز چیست(سایت آیین نامه)

بوستر ترمز نیروی پدال ترمز را افزایش داده زمان واکنش سیستم ترمز را کاهش می دهد و بوسترهای ترمز خودروهای سواری عموما از نوع خلائی است

اگر مطلب را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0