بیشترین سوانح ترافیکی از چیست(سایت آیین نامه)

بیشترین سوانح ترافیکی ناشی از کوتاهی در عملکرد رانندگان است

اگر مطلب را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0