ترمزگیری به صورت یکباره و ناگهانی باعث چه اتفاقاتی می شود(سایت آیین نامه)

باعث سر خوردن و از دست رفتن کنترل موتور سیکلت به ویژه در زمین های خیس و یا زمین های آغشته به شن و ماسه می شود

اگر مطلب را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0