ترمز ضد قفل چیست(سایت آیین نامه)

از قفل شدن چرخها در حین ترمزگیری ممانعت به عمل می آورد و فرمان پذیری خودرو را حفظ میکند و از سر خوردن لغزش خودرو و انحراف آن تا حد زیادی جلوگیری می کند

اگر مطلب را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0