ترمز ها چند نوع دارند(سایت آیین نامه)

دو نوع ترمز دیسکی و کاسه ای ترمز چرخهای جلو از نوع دیسکی و ترمز های عقب از نوع کاسه ای (کفشکی)می باشد

اگر مطلب را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0