تعویض دنده صحیح موتورسیکلت چه فایده ای برای موتور دارد(سایت آیین نامه)

تعویض آرام به هنگام و درست دنده کاهش فرسودگی موتورسیکلت را در پی خواهد داشت

اگر مطلب را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0