تفاوت ترمز دستی با ترمز پایی چیست(سایت آیین نامه)

ترمز دستی معمولا فقط بر چرخهای عقب عمل می کند اما ترمز سرویس (ترمز پایی)مطابق با الزامات استاندارد های خودرویی باید بر تمامی چرخها عمل کند انتقال نیرو در سیستم ترمز دستی توسط سیم های فلزی انجام می شود اما در ترمز پایی از روغن ترمز برای این کار استفاده می شود

اگر مطلب را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0