تقاطع کور چیست (سایت آیین نامه)

منظور از تقاطع کور تقاطعی است که گوشه های آن فاقد انحنا مناسب بوده و به همین دلیل دارای میدان دید مناسب نیست

اگر مطلب را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0