جای مناسب برای تمرین موتور سواری باید چگونه باشد(سایت آیین نامه)

ایمن و خالی از وسایل نقلیه . عابران پیاده. کودکان و موانع دیگر برای رانندگی سعی کنید فضا هرچه  بزرگتر باشد

اگر مطلب را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0