جدیدترین خلاصه کتاب آیین نامه پایه یک پایه دو پایه سه و موتور(جزوه مشترک آیین نامه)

اگر مطلب را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

  1. سوال=وسیله نقلیه امدادی چیست
    جواب=وسیله ویژه خدمات انتظامی، ترافیکی، پزشکی، آتش نشـانی و امـداد اضطراری آب، برق و گاز که به وسیله راهنمایی و رانندگی تعیین و با علایم ویژه مشخص می شود.

  2. سوال=راه عمومی چیست
    جواب=به راه هایی گفته می شود که بـرای عبـور و مـرور عمـوم مـورد اسـتفاده قـرار می گیرد

  3. سوال=خودرو سواری چیست
    جواب=خودرویی است که برای حمل انسان ساخته شده و ظرفیت آن بـا راننـده حـداکثر ۶ نفر است

0