جدید ترین کتاب آموزش مربیان آموزشگاه های رانندگی به صورت PDFبا کیفیت عالی

اگر مطلب را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

  1. سوال= روش صحیح ترمز کردن چیست
    جواب=الف) پاشنه پا را کف وسیله نقلیه قرار دهید و با پنجه پا یا سینه پا ترمز بگیریم .
    ب) به تدریج ترمز بگیرید و از ترمز ناگهانی پرهیز کنید

0