حالت LOCK(لاک) سوئیچ چیست(سایت آیین نامه)

همان قفل می باشد با قرار دادن سوئیچ در این حالت علاوه بر اینکه موتور خاموش می باشد فرمان نیز در حالت قفل قرار خواهد داشت بدین معنی که غربیلک فرمان قابلیت چرخش نخواهد داشت

اگر مطلب را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0