حریم تقاطع چیست؟(سایت آیین نامه)

حریم تقاطع: محدوده ای است در تقاطع راه ها که به منظور سهولت حرکت و ایمنی تـردد اختصاص می یابد.

اگر مطلب را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0