حفظ تعادل در موتور سخت تر است یا ماشین چرا(سایت آیین نامه)

حفظ تعادل در موتور سیکلت از اتومبیل دشوارتر است هنگام گذر از پیچها حفظ تعادل میان نیروهای گریز از مرکز جاذبه از یک طرف و همچنین کنترل ارتفاع مرکز ثقل از طرف دیگری دارای اهمیت بالا می باشد در تمام مراحل شتاب  حرکت سکون و… موتور سوار باید واکنشی درست نشان دهد.

اگر مطلب را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0