خط کمکی چیست؟(سایت آیین نامه)

خط کمکی: خط عبوری است که بـه منظـور تغییـر سـرعت، انجـام حرکـات گردشـی و یـا افزایش ظرفیت راه، در کنار خط عبور ایجاد می شود

اگر مطلب را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0