خلاص کردن و ترمز گرفتن در سرازیری چه اشکالی دارد(سایت آیین نامه)

خلاص کردن و استفاده از ترمز به تنهایی باعث داغ شدن لنت و از دست رفتن قدریت ترمزگیری می گردد

اگر مطلب را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0