خیابان فرعی چیست؟(سایت آیین نامه)

خیابان فرعی: راهی است که در برخورد با راه های دیگر، عرض سواره روی آن کمتر اسـت ویا با نصب علایم راهنمایی و رانندگی، فرعی تلقی شده و در غیر این صورت در سمت چپ راه دیگر قـرار گرفته باشد.

 

اگر مطلب را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0