در تقاطعی که پیاده رو وجود دارد ولی خط ایست و یا خط کشی گذرگاه عابرین پیاده وجود ندارد چه باید کرد(سایت آیین نامه)

در تقاطعی که پیاده رو وجود دارد ولی خط ایست و یا خط کشی گذرگاه عابرین پیاده وجود ندارد در امتداد پیاده رو در سطح سواره رو توقف کنید

اگر مطلب را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0