در راه های بیرون شهر و مناطق غیر مسکونی که میزان سرعت رانندگی به وسیله تابلو یا علایم دیگر راهنمایی و رانندگی معین نگردیده است، سرعت مجاز برای رانندگان وسایل نقلیه به چه صورتی می باشد؟(سایت آیین نامه)

در راه های بیرون شهر و مناطق غیر مسکونی

الف- آزادراه ها- حداقل۷۰ و حداکثر ۱۲۵ کیلومتر در ساعت.

ب- بزرگراه ها- حداکثر ۱۱۵ کیلومتر در ساعت.

پ- جاده ها- روزها حداکثر ۱۰۰ و شب ها حداکثر ۹۰ کیلومتر در ساعت

اگر مطلب را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0