در راه های دارای خط کشی چگونه باید تغییر مسیر داد(سایت آیین نامه)

باید بین خطوط حرکت نمایید  در صورتی که لازم است خط عبور خود را تغییر دهید پس از استفاده از راهنما و کنترل با چرخاندن سر. سرعت خود را کاهش داده به آرامی تغییر مسیر دهید

اگر مطلب را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0