در شهرها و مناطق مسکونی که میزان سرعت رانندگی به وسیله تابلو یا علایم دیگر راهنمایی و رانندگی معین نگردیده است، سرعت مجاز برای رانندگان وسایل نقلیه به چه صورت می باشد؟(سایت آیین نامه)

در راه ها و مناطقی که میزان سرعت رانندگی به وسیله تابلو یا علایم دیگر راهنمایی و رانندگی معین نگردیده است، سرعت مجاز برای رانندگان وسایل نقلیه به قرار زیر می باشد

در شهرها و مناطق مسکونی
الف- معابر شریانی درجه یک
۱ -آزادراه ها حداقل ۷۰ و حداکثر ۱۲۵ کیلومتر در ساعت
۲ -بزرگراه ها حداکثر ۱۰۰ کیلومتر در ساعت

ب- معابر شریانی درجه دو
۱ -خیابان های شریانی اصلی حداکثر ۶۰ کیلومتر در ساعت
۲ -خیابان های شریانی فرعی حداکثر ۵۰ کیلومتر در ساعت

پ- معابر محلی- در این معابر و میدان ها حداکثر ۳۰ کیلومتر در ساعت

اگر مطلب را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0