در صورتی که راننده ای قصد سبقت از شما دارد چه باید کرد(سایت آیین نامه)

با او همکاری کنید . افزودن سرعت هنگام سبقت گرفتن دیگر خودروها بر خلاف قوانین است . در صورت لزوم سرعت خود را کاهش دهید

اگر مطلب را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0