در صورت نبودن سیستم خنک کاری موتور چه می شود (سایت آیین نامه)

گرمای تولید شده باعث خوردگی و ذوب شدن قسمتهایی از قطعات موتور و توقف حرکت آن می گردد

اگر مطلب را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0