در صورت نبودن فیلتر روغن چه می شود (سایت آیین نامه)

در صورت نبودن این فیلتر ذرات معلق می تواند وارد مجراها و محلهای روغنکاری شده و به بخش های مختلف موتور به ویژه سطح داخلی سیلندرها آسیب برساند

اگر مطلب را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0