در صورت واژگونی موتور بیشترین قسمتی از پا که آسیب میبیند کجاست(سایت آیین نامه)

هنگام تصادف ساق و مچ پا که چکمه می تواند از آن محافظت کند

اگر مطلب را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0