در موتور های بنزینی برای انجام عمل انفجار در موتور باید چه اتفاقی بیفتد(سایت آیین نامه)

برای عمل انفجار در موتور نیاز به جرقه دارد که این جرقه به صورت الکتریکی و توسط شمعها زده می شود

اگر مطلب را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0