در هنگام درمان یک مصدوم چه چیزهایی را باید کنترل و ارزیابی کرد(سایت آیین نامه)

۱=سطح هوشیاری

۲=نبض

۳=تنفس

۴=درجه حرارت

اگر مطلب را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0