در هنگام سرخوردن چرخ عقب موتور سیکلت چه باید کرد(سایت آیین نامه)

در هنگام سرخوردن چرخ عقب موتور سیکلت به هر سمت(چپ و راست)فرمان را به همان سمت و متناسب با سرخوردن بگیرید تا موتور سیکلت در مسیر مستقیم حرکت و تعادل خود را حفظ کند

اگر مطلب را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0