در چه صورتی استفاده از قفل زنجیر برای موتور اشکال ندارد(سایت آیین نامه)

در صورتی که جای مناسب و ایمنی برای آن در نظر گرفته شود و مقابل دید شماره ی پلاک وسیله را نیز نگیرد بدون اشکال است

اگر مطلب را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0