دسته گاز موتور سیکلت کجاست و باید چگونه استفاده کرد(سایت آیین نامه)

دسته گاز روی دستگیره سمت راست موتور سیکلت قرار دارد برای افزایش سرعت دستگیره گاز را به سمت خودتان بچرخانید . برای کاهش سرعت برعکس انجام دهید .اگر دسته گاز را رها کنید باید به حالت اول برگردد

اگر مطلب را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0