دستگاه تهویه چیست؟(سایت آیین نامه)

دستگاه تهویه: به دستگاه هایی اعم از پنکه، کولر و یا بخـاری گفتـه مـی شـود کـه هـوای درون وسیله نقلیه را جا به جا و یا دمای آن را کاهش یا افزایش دهد.

 

 

اگر مطلب را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0