دلیل استفاده از روغن ترمز چیست(سایت آیین نامه)

ترمز اصلی باید مجهز به روغن ترمز باشد که وظیفه این روغن بر خلاف روغن موتور روغنکاری نبوده بلکه وظیفه انتقال نیرو دارد

اگر مطلب را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0