دنده معکوس چیست(سایت آیین نامه)

دنده معکوس در واقع همان کم کردن دنده و یا تعویض دنده از سبک تر به سنگین تر است

اگر مطلب را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0