راه های جلوگیری از تصادف در تقاطع ها چیست(سایت آیین نامه)

۱= قبل از ورود به تقاطع سرعت خود را کاهش دهید. حتی اگر حق تقدم عبور با شما باشد

۲=برای عبور از تقاطع فضای مناسب را در نظر بگیرید

۳=همواره هنگام عبور از تقاطع احتیاط را رعایت کرده . آماده توقف در شرایط اضطراری باشید

۴=همیشه وضعیت ترافیک پشت سر خود را با آینه های موتورسیکلت در نظر داشته باشید

۵=آماده باشید که هر لحظه برای به دست اوردن بیشترین فضا به یکی از دو سمت خط خود حرکت کنید .

۶=همیشه تصور کنید در معرض دید سایر رانندگان قرار ندارید مگر این که اطمینان پیدا کنید آنان شما را دیده اند .

۷=در صورتی که موتور سیکلت در تقاطع ناگهان خاموش شود و نتوانستید آن را دوباره رو شن نمایید از موتور سیکلت پیاده شده با رعایت احتیاط لازم تقاطع را برای عبور سایر رانندگان و عابران پیاده خالی کنید استفاده از چراغ های چشمک زن موتور سیکلت برای ایمنی شما مفید است .

۸=در صورتی که اتومبیلی از سمت راست در حال وارد شدن به تقاطع است به سمت چپ خط خود رفته برای توقف آمده باشید .

۹=اگر هر دو سمت تقاطع دارای ترافیک است در قسمت چپ خط حرکت قرار بگیرید و آمده توقف کامل باشید.

اگر مطلب را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0