رعایت سرعت مجاز و راندن خودرو متناسب با شرایط محیطی و ایمنی ترافیک چه مزایای دارد(سایت آیین نامه)

۱=در اختیار داشتن زمان کافی برای آگاهی از خطرات احتمالی و ارائه واکنش مناسب نسبت به آنها

۲=کنترل مناسب وسیله نقلیه در صورت پیش بینی بروز تصادف

۳=کمتر بودن مسافت توقف و در نتیجه ممانعت از برخورد و یا کاهش شدت برخورد

اگر مطلب را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0