روش رانندگی صحیح هنگامی که کسی جلوی شما می پیچد چیست(سایت آیین نامه)

بهتر است ابتدا با احتیاط مسیر حرکت خود را تغییر داده تا با آن برخورد نکنید و سپس ترمز بگیرید دقت داشته باشید هنگام تغییر مسیر ناگهانی ترمز نگیرید

اگر مطلب را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0