روش صحیح قرار دادن پا روی رکاب چیست(سایت آیین نامه)

نوک پنجه پاها به طرف بالا قرار می بگیرد اگر نوک پنجه ها به طرف پایین باشد ممکن است پایتان در فضای بین جای پا رکاب قرار گیرد پاهای موتور سوار نقش بسیار مهمی در ترمز گیری و تعویض دنده دارند لذا هنگام موتور سواری پایتان را نزدیک وسایل کنترل کننده قرار دهید.

اگر مطلب را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0