روش صحیح پایین دادن(آزاد کردن) ترمز دستی چیست(سایت آیین نامه)

برای خواباندن (آزاد کردن) ترمز دستی، ترمز پایی را فشار دهید، ترمز دستی را کمی بالا کشیده و دگمه را فشار دهید. آنگاه همینطور که دگمه فشرده است اهرم را پایین دهید تا ترمز دستی در وضعیت غیرفعال قرار گیرد

اگر مطلب را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0