روش صحیح کشیدن ترمز دستی چیست(سایت آیین نامه)

برای کشیدن ترمز دستی، اول ترمز پایی را فشار
دهید، با شست دگمه ترمز دستی را فشرده و سپس
اهرم ترمز دستی را تا ته بالا بکشید. آنگاه دگمه و
سپس ترمز پایی را رها نمایید. ترمز دستی در این
وضعیت فعال خواهد شد

اگر مطلب را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0