روش صحیح کنترل مسیر با استفاده از دید مستقیم و آینه ها چگونه است(سایت آیین نامه)

قبل از حرکت دادن خودرو مسیر مقابل .کناره ها و پشت سر خود را به طور دقیق مدنظر قرار دهید .برای این کار از دید مستقیم و آینه ها استفاده نمایید

اگر مطلب را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0