روش گردش خودروهای طویل چگونه است(سایت آیین نامه)

خودرو های طویل هنگام گردش به چپ یا راست ابتدا مقداری به سمت مخالف منحرف می شوند تا دارای فضای کافی برای گردش باشند

اگر مطلب را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0